Wednesday, February 8

மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 376 புள்ளிகள் குறைந்து 60,602ஆக வர்த்தகம்..!!

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 376 புள்ளிகள் குறைந்து 60,602ஆக வர்த்தகமாகி வருகிறது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 119 புள்ளிகள் அதிகரித்து 17,999ஆக வர்த்தகமாகி வருகிறது.

நன்றி! மேலும் படிக்க!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scan the code